صفحه مدیران

مدیریت کل

Administrator

مدیر کل سایتModerators

albablood

مدیر بخش ورد آو وارکرافت

HameD

مدیر بخش راست اکسپریمنتال

sajad

مدیر بخش جنرال